آپارتمان شهرکرد

مساحت (متر)   50000 مبلغ اجاره (تومان)   6,456,546 مبلغ رهن (تومان) 654,156 تاریخ ثبت : 1397/5/6 محله 6546

اطلاعات تکمیلی


1

همکف

نو سازدارد


1

دارد

داردمشترک

مشترک

مشترک

اطلاعات بیشتر


sdf

sdf