لطفا موارد خواسه شده را با دقت پر کنید. اطلاعات وارد شده توسط شما در سریعتر رسیدن به هدف موثر است.


داشتن تصویر در رسیدن سریعتر به هدف و قرارداد موثر است، لطفا از تصاویر واضح و کمتر از 200 کیلوبایت استفاده کنید

ویژگی های خاص این ملک را در این جا وارد کنید. مثلا اشاره کنید که ملک در جای ساکت و کم صدایی قرار دارد، یا منطقه بسیار پر مشتری است و یا ملک بسیار خوش نقشه و اکازیون است .

اطلاعاتی که ممکن است در یافتن ملک مفید باشد را در اینجا وارد کنید. مانند شماره منطقه ، نام محله، نام قدیمی خیابانها و نقاط معروف نزدیک ملک . لطفا از قرار دادن شماره تماس در این قسمت پرهیز کنید

زمان حضور در محل

ساعاتی در شما حتما در محل حضور دارید را انتخاب نمایید(میتوانید سه بازه مختلف را انتخاب کنید)